citotoetsgroep4oefenen

Cito-toets groep 4 oefenen

Cito toets groep 4 oefenen

Cito-toetsen voor controle

De kinderen van groep 4 maken ieder jaar een Cito-toets van het leerlingvolgsysteem (LVS). De eerste Cito wordt afgenomen in januari en wordt M4 genoemd. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en heet E4. Wat is nu fijn om als opvoeder over deze toets te weten? Aan de hand van dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito-toetsen in januari en december van groep 4. Daarmee bent u straks volledig op de hoogte.

Inhoud van de toetsen

Om direct te beginnen gaat het om deze toetsen die worden afgenomen in groep 4: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De kinderen ondergaan een toets over alle lesstof die behandeld is in groep 4. Dat gaat dus over: rekenen met getallen tot en met honderd, klokkijken, vermenigvuldigen en delen. Met het oog op spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Woordenschat wordt getest via woorden die leerlingen van groep 4 moeten kennen. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Alle genoemde vakken en onderdelen komen tijdens de lessen uitgebreid aan de orde en moeten kunnen worden toegepast.

Nut van de toetsen

Met welke bedoeling neemt de basisschool de toetsen af? Wat is er zo belangrijk aan de Cito-scores in groep 4? De school heeft als taak om het leren van kinderen in kaart te houden. Door twee keer te toetsen is het leren helder in beeld te brengen. De docenten van groep 4 kunnen zien of leerlingen en groepen naar verwachting groeien en vooruitgaan. Wanneer dat niet het geval is, kan een plan worden opgesteld om het kind te begeleiden. Ook zijn de scores belangrijk voor de uitstroom na het basisonderwijs naar het vo. Scores van toetsen helpen bij die verwijzing.

Toetsen voorbereiden

Natuurlijk is het de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op belangrijke toetsen van M4 en E4. De getoetste stof komt het hele jaar aan bod. Het is dus aannemelijk dat kinderen automatisch worden voorbereid op de Cito-toetsen M4 en E4. Helaas geldt dat niet zo breed, want de Cito’s verschillen behoorlijk van de methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de opzet is anders dan leerlingen gewend zijn van methodetoetsen. Niet opvallend dus dat veel ouders kiezen om met hun kind te Cito-toetsen voor te bereiden. Daar zijn speciale oefenboeken voor, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen ingezet worden om leerlingen goed voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 4.

Oefenmateriaal

De uitgeverij Educazione heeft drie complete oefenboeken gemaakt voor groep 4. In deel 1 worden kinderen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Deel 3 is de meest complete Citotrainer voor groep 4 en betreft een combinatie van deel 1 en 2. Met ruim 330 oefeningen per deel bieden deze Cito-toets oefenboeken volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 te trainen met uw kind. Wat betreft de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling komt alles aan bod. Educazione’s oefenboeken worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen goed voor te bereiden op de toetsen op school. De oefenboeken zijn zowel digitaal (in PDF) als fysiek (in boekvorm) bestelbaar. Als je meer wil weten bezoek je de volgende website.

Slotsom

In groep 4 worden twee zeer belangrijke toetsen gemaakt: de Cito-toets Midden en Eind. Deze toetsen gaan over spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn in kaart brengen. Leerkrachten gebruiken de uitslagen van de toetsen om verdere plannen te maken. Omdat deze toetsen erg belangrijk zijn kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen voor te bereiden op deze momenten. Educazione’s oefenboeken komen daarbij goed van pas. In de Cito oefenboeken komen alle onderwerpen, vakgebieden en strategieën uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer stevig en uitgebreid voorbereid op alle toetsen in groep 4.

Photo

Cito-toets groep 4 oefenen

Cito toets groep 4 oefenen